Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity [INTRANET]

Symbol PF Pojištění studentů konajících praxi

V návaznosti na Opatření děkanky č. 8/2019 – Čl. 8 (viz https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2019/od19-08.php) se ukládá studentům konajícím praxi PF JU povinnost uzavřít před nástupem na veškeré praxe (asistentskou, odbornou, průběžnou i souvislou) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo PF JU.

Toto pojištění si mohou studenti uzavřít individuálně, nebo prostřednictvím PF JU. Při využití fakultního pojištění musí být závazná registrace provedena do půlnoci 23. dne v měsíci a to prostřednictvím elektronického registru dostupného na: https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni/reg_spp.php

Pojištění platí od 1. dne nadcházejícího měsíce po dobu 12 měsíců, nebo do skončení studia na JU.

Pojištění lze bezplatně stornovat kontaktováním referenta praxí do půlnoci 23. dne v měsíci před začátkem platnosti pojištění.

Tarify pojištění

Pojistné podmínky

Každá varianta pojištění navíc obsahuje pojištění odpovědnosti za újmu v běžném životě, tj. i mimo studium a praxe, do výše plnění 100 000 Kč, viz tarify pojištění.

 

Vlastní pojištění

Pokud máte uzavřenou vlastní pojistku a nechcete využít pojištění zprostředkované fakultou, doručte prosím příslušnému zaměstnanci (viz tabulka) Potvrzení o rozsahu pojištění – ke stažení zde.

 

Studenti, kteří nepředloží příslušným zaměstnancům potvrzení o pojištění,
nemohou praxi vykonat, tedy ani získat zápočet.

 

 

Tabulka osob určených pro evidenci pojištění praxí

Katedra: Odpovědná osoba:
Katedra anglistiky doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
Katedra biologie Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
Katedra aplikované fyziky a techniky Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
Katedra geografie Hana Malíková
Katedra germanistiky Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
Katedra informatiky PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
Katedra matematiky doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
Katedra primární a preprimární pedagogiky – MŠ Mgr. Martina Blažková / Mgr. Martina Faltová
Katedra speciální pedagogiky PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Katedra primární a preprimární pedagogiky – 1. stupeň ZŠ Mgr. Petra Kyryanová
Katedra psychologie – Psychologie Mgr. Jan Hynek
Katedra psychologie – Psychologie SŠ Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Katedra slovanských jazyků a literatur – ČJ PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. / PhDr. Milena Nosková, Ph.D.
Katedra slovanských jazyků a literatur – RJ doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
Katedra společenských věd Romana Trnková
Katedra tělesné výchovy a sportu Mgr. Lucie Veithová / Alena Kolářová
Katedra výchovy ke zdraví Mgr. Pavlína Moučková
Katedra výtvarné výchovy Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová
Ateliér arteterapie Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika

 

Tabulka žadatelů o pojištění prostřednictvím JU – jen pro výše uvedené osoby