Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity [INTRANET]

Symbol PF Pokyny k pojištění pedagogické praxe účastníků CŽV

V návaznosti na Opatření děkanky č. 1/2022 se ukládá účastníkům CŽV PF JU povinnost uzavřít před nástupem na pedagogickou praxi pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo PF JU.

Povinnost uzavření pojištění podle věty předchozí se nevztahuje na účastníky CŽV:

  • kteří realizují praxi pod dohledem zaměstnance PF JU
  • kteří realizují pedagogickou praxi u svého zaměstnavatele

Pojištění si mohou účastníci CŽV uzavřít individuálně, nebo prostřednictvím PF JU. Při využití fakultního pojištění musí být závazná registrace provedena do půlnoci 23. dne v měsíci a to prostřednictvím elektronického registru dostupného na: https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni_czv/reg_spp.php

Pojištění pak platí od 1. dne nadcházejícího měsíce po dobu 12 měsíců, nebo do skončení CŽV na JU.

Tarify pojištění

Pojistné podmínky

Každá varianta pojištění navíc obsahuje pojištění odpovědnosti za újmu v běžném životě, tj. i mimo studium a praxe, do výše plnění 100 000 Kč, viz tarify pojištění.

 

Vlastní pojištění

Pokud máte uzavřenou vlastní pojistku a nechcete využít pojištění zprostředkované fakultou, doručte prosím na Centrum DVPP Potvrzení o rozsahu pojištění – ke stažení zde.

 

Účastníci, kteří nepředloží na Centrum DVPP potvrzení o pojištění, nemohou praxi vykonat, tedy ani získat zápočet.