Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity [INTRANET]

Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

všechna témata jsou akreditována v systému DVPP

Šablonové kurzy pro učitele MŠ

Realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci.
U otevřených kurzů najdete pod odkazem na anotaci kurzu odkaz na přihlášku. V případě, že kurz není v nabídce otevřených kurzů (není dostupná přihláška), klikněte na odkaz „předběžný zájem“. Na základě předběžného zájmu bude následně sestavována nabídka otevřených kurzů.

Po domluvě je možné všechny kurzy z nabídky uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. V případě zájmu o realizaci kurzů na objednávku nás kontaktujte na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz.

 

Osobnostně sociální rozvoj:

Osobnostní a sociální rozvoj pedagoga MŠ (16 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Informatika:

Digitální technologie v mateřských školách (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

 

Kompletní nabídku najdete na této stránce