Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity [INTRANET]

Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

NOVÁ INFORMATIKA

Nabídka školení v souvislosti s novými RVP pro výuku informatiky

U otevřených kurzů najdete pod odkazem na anotaci kurzu odkaz na přihlášku. V případě, že kurz není v nabídce otevřených kurzů (není dostupná přihláška), klikněte na odkaz „předběžný zájem“. Na základě předběžného zájmu bude následně sestavována nabídka otevřených kurzů. Kurzy lze hradit ze šablon.

Cena kurzů se pohybuje od 1 600,- Kč do 2 750,- Kč v závislosti na hodinové dotaci.

 

Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Programování v jazyce Python – začátečníci (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Programování v jazyce Python – mírně pokročilí (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Programování jednodeskových počítačů (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem