Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity [INTRANET]

Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

všechna témata jsou akreditována v systému DVPP

Šablonové kurzy pro učitele VOŠ

Realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci.
U otevřených kurzů najdete pod odkazem na anotaci kurzu odkaz na přihlášku. V případě, že kurz není v nabídce otevřených kurzů (není dostupná přihláška), klikněte na odkaz „předběžný zájem“. Na základě předběžného zájmu bude následně sestavována nabídka otevřených kurzů.

Po domluvě je možné všechny kurzy z nabídky uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. V případě zájmu o realizaci kurzů na objednávku nás kontaktujte na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz.

 

Čtenářská gramotnost:

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I (8 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II (16 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III (24 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Matematická gramotnost:

Program GeoGebra ve výuce matematiky I (8 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Program GeoGebra ve výuce matematiky II (8 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Informatika:

Tvorba webových stránek pro začátečníky (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Tvorba webových stránek pro pokročilé (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Zpracování digitální fotografie (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

3D modelování a 3D tisk (16 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Programování jednodeskových počítačů (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Programování v jazyce Python – začátečníci (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Programování v jazyce Python – mírně pokročilí (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Distanční výuka a týmová spolupráce v MS Teams (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Kompletní nabídku najdete na této stránce