Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity [INTRANET]

Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

všechna témata jsou akreditována v systému DVPP

Šablonové kurzy pro učitele ZŠ

Realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci.
U otevřených kurzů najdete pod odkazem na anotaci kurzu odkaz na přihlášku. V případě, že kurz není v nabídce otevřených kurzů (není dostupná přihláška), klikněte na odkaz „předběžný zájem“. Na základě předběžného zájmu bude následně sestavována nabídka otevřených kurzů.

Po domluvě je možné všechny kurzy z nabídky uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. V případě zájmu o realizaci kurzů na objednávku nás kontaktujte na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz.

 

Čtenářská gramotnost:

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I (8 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II (16 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III (24 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Matematická gramotnost:

Program GeoGebra ve výuce matematiky I (8 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Program GeoGebra ve výuce matematiky II (8 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Inkluze:

Poruchy chování u dětí a dospívajících – projevy, diagnostika, intervence (8 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Osobnostně sociální rozvoj:

Osobnostní a sociální rozvoj Učitele ZŠ (16 hodin)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Informatika:

Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Práce s interaktivní tabulí, tvorba vlastních aktivit (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Tvorba webových stránek pro začátečníky (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Tvorba webových stránek pro pokročilé (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Zpracování digitální fotografie pro učitele (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Bezpečnost na internetu (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Počítačová prezentace (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

3D modelování a 3D tisk (16 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Distanční výuka a týmová spolupráce v MS Teams (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

Interaktivní technologie ve výuce a tvorba aktivit (webinář) (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku informatiky)
 anotace kurzu
 předběžný zájem

 

Kompletní nabídku najdete na této stránce